dialog międzyreligijny
 
Encyklopedia PWN
dialog międzyreligijny,
spotkania przedstawicieli 2 lub więcej religii w celu wzajemnego poznania doktryny, kultu, zasad etycznych, instytucji oraz podjęcia współpracy w zakresie realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych.
spotkania takie odbyły się m.in. w Kandy (Sri Lanka) 1967, Kairze 1971, Kioto 1973, Trypolisie 1976, Kinszasie 1978; innymi formami dialogu międzyreligijnego są m.in.: ekumeniczne międzyrel. spotkania modlitewne, w których uczestniczą chrześcijanie, żydzi i muzułmanie (pierwsze 1986 w Asyżu, kolejne 1993 również w Asyżu) oraz sesje Świat. Parlamentu Rel. w Chicago (w 2. sesji 1993 uczestniczyło 6 tys. duchownych reprezentujących 125 wyznań).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jan Paweł II w Jerozolimie fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia