mir
 
Encyklopedia PWN
mir,
prawo:
1) mir domowy, przedmiot ochrony prawnokarnej; naruszenie go przez wdarcie się do cudzego domu, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonej działki gruntu związane z ich używaniem, mimo zakazu osoby uprawnionej do jego zajmowania, jest w polskim prawie występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego;
2) mir monarszy, ręka pańska, w dawnym prawie polskim szczególna ochrona prawna przyznawana przez monarchę niektórym osobom (m.in. kobietom, kupcom) lub miejscom (dwór królewski, drogi, targi, kościoły); naruszenie miru pociągało za sobą m.in. wysoką karę publiczną na rzecz władcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia