mediatyzacja
 
Encyklopedia PWN
mediatyzacja
[łac. mediatus ‘pośredni’],
w średniowiecznych stosunkach lennych proces prowadzący do zerwania bezpośredniej zależności ludności państwa od jego monarchy;
król rządził jedynie przez swych bezpośrednich lenników (wasali); podporządkowanie rycerzy i miast (niegdyś bezpośrednio zależnych od króla) książętom i biskupom było jedną z przyczyn słabości władzy królewskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia