maszyna papiernicza
 
Encyklopedia PWN
Do produkcji papieru stosuje się m.p. płaskositową (zw. też papiernicą), m.p. okrągłositową z sitem cylindrycznym lub m.p. wyposażoną w dwusitowe urządzenie formujące wstęgę. Podstawowe części m.p. to: 1) część zasilająca (zw. stałą), doprowadzająca rozcieńczoną i oczyszczoną masę papierniczą przez urządzenie wylewowe (wlew) do części sitowej; 2) część sitowa, w której na długim płaskim sicie o zamkniętym obwodzie, na sicie cylindrycznym lub między 2 sitami jest formowana i wstępnie odwadniana ciągła wstęga papieru; przy końcu części sitowej z sitem płaskim bywa umieszczany eguter; 3) część prasowa, zawierająca zestaw dociskanych do siebie walców prasowych lub walców i stopek służących do dalszego odwadniania wstęgi papieru oraz zagęszczenia jej struktury; 4) część susząca, która jest zazwyczaj układem ogrzewanych parą wodną cylindrów; w części suszącej umieszcza się, stosownie do rodzaju papieru, urządzenia do uszlachetniania powierzchni, np.: prasę klejarską (zw. też zaklejającą) do nakładania kleju na powierzchnię wstęgi, prasy gładzące; 5) część wykańczająca, złożona z cylindrów chłodzących, gładzika — nadającego wstędze gładkość oraz nawijaka — do zwijania gotowej wstęgi papieru w zwój (następnie np. krojony na arkusze).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia