marglowanie gleb
 
Encyklopedia PWN
marglowanie gleb,
nawożenie gleb marglem w celu ich odkwaszenia i polepszenia właściwości fizykochemicznych oraz żyzności;
zabieg marglowania gleb jest zaliczany do agromelioracji; marglowanie gleb ma działanie podobne do wapnowania gleb, ponadto zwiększa w nich zawartość koloidów, sorpcję gleby itp.; marglowanie gleb stosowane już przez staroż. Rzymian i Gallów, zostało rozpowszechnione w XIX w. przez M. de Dombasla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia