mafia
 
Encyklopedia PWN
mafia
[wł.]:
1) tajna organizacja na Sycylii, złożona z sieci luźno powiązanych komórek; rozwinęła się 1820–48, z gł. ośr. w Palermo; w 2. poł. XIX i w XX w. działała na terenie całych Włoch; początkowo celem mafii była ochrona interesów ludności przed nadużyciami obcych wojsk i napadami zbójeckimi; 1869, po zjednoczeniu Włoch, opanowana przez elementy przestępcze, czerpała korzyści z rozboju i szantażu; szermując hasłami separatyzmu sycylijskiego oddawała także usługi stronnictwom polit.; mimo prześladowań w okresie międzywojennym (procesy 1927) i wielokrotnie podejmowanych po II wojnie świat. akcji mających na celu likwidację mafii, działa we Włoszech nadal; wł. organizacje mafijne opierają się na związkach rodzinnych, dzielą się na rodziny i klany, a ich członków obowiązuje surowo przestrzegana zmowa milczenia (wł. omerta); na swym terenie organizują i kontrolują działalność przestępczą (m.in. kradzieże, wymuszanie pieniędzy od właścicieli sklepów, restauracji itp. w zamian za ochronę, także przemyt, handel narkotykami oraz zabójstwa); zapewniają również sprawne funkcjonowanie i dochody należącym do mafii przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym; by zachować wpływy, osiągać korzyści materialne i zapewnić bezpieczeństwo swoim członkom, mafia dąży do infiltracji życia polit., gosp. i finansowego, posługując się terrorem, szantażem i korupcją (1993 powiązania takie zostały potwierdzone po ujawnieniu licznych afer korupcyjnych); gł. organizacje: cosa nostra — mafia sycylijska mająca liczne odgałęzienia na północy Włoch, m.in. we Florencji i Mediolanie, ściśle współpracująca z mafią amer.; kamorra — Neapol i teren całej Kampanii; N’drangheta — gł. Basilicata i Kalabria; sacra corona unita — Apulia (nowa, o niewielkim zasięgu, systematycznie powiększająca swe wpływy);
2) mafia w USA pod nazwą Cosa Nostra;
3) tajna, wpływowa organizacja, która różnymi metodami stara się o uzyskanie wpływów i osiągnięcie korzyści dla swych członków; mafią są nazywane także organizacje przestępcze w innych krajach, np. mafia rosyjska.
Bibliografia
F. CALVI, Życie codzienne mafii od roku 1950 do naszych dni Warszawa 1993.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia