mączniaki prawdziwe
 
Encyklopedia PWN
mączniaki prawdziwe,
grupa chorób roślin wywoływanych przez grzyby z rodziny mączniakowatych (Erysiphaceae), zaliczanej do typu (gromady) workowców (Ascomycota), również grupa grzybów (patogenów) z rodziny Erysiphaceae.
mączniaki prawdziwe są pasożytami zewn., tworzącymi na roślinach biały lub szarobiały, mączysty nalot złożony ze strzępków grzybni, trzonków i zarodników konidialnych; do komórek skórki żywiciela zapuszczają ssawki; pod koniec rozwoju mączniaki prawdziwe wytwarzają kuliste owocniki — otocznie, z workami i zarodnikami workowymi; otocznie lub grzybnia zimują w żywych częściach roślin (np. pączkach); najważniejsze z tej grupy choroby roslin uprawnych to: mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis), mączniak prawdziwy jabłoni (Podosphaera leucotricha), amer. mączniak agrestu (Sphaerotheca mors-uvae), mączniak prawdziwy pomidora (Oidium sp.), mączniak prawdziwy dyniowatych (Sphaerotheca fuliginea). Zwalczanie przez niszczenie źródeł zakażenia pierwotnego, stosowanie grzybobójczych środków siarkowych, triazolowych, pirymidynowych i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia