londyński układ
 
Encyklopedia PWN
londyński układ,
tajne porozumienie między Francją, Rosją, Wielką Brytanią i Włochami;
zawarty 26 IV 1915, ustalał warunki, na których Włochy — związane przymierzem z Niemcami i Austro-Węgrami — miały przystąpić do I wojny świat. po stronie ententy; u.l. zawierał m.in. obietnice przyłączenia do Włoch części Albanii, Trydentu i Górnej Adygi (południowego Tyrolu), Triestu, Istrii, Gorycji i in. terytoriów, a także przejęcia poniem. posiadłości kolonialnych w Afryce; w następstwie u.l. Włochy wypowiedziały V 1915 wojnę Austro-Węgrom oraz zerwały stosunki dyplomatyczne z Niemcami, którym VIII 1916 także wypowiedziały wojnę; po zakończeniu I wojny świat., w czasie paryskiej konferencji pokojowej 1919–20, przy sprzeciwie Stanów Zjedn., nie wszystkie roszczenia Włoch zostały przez Francję i Wielką Brytanię uwzględnione, co wywołało rozczarowanie wł. społeczeństwa („kalekie zwycięstwo”) i nasilenie tendencji ekspansjonistycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia