liturgia
 
Encyklopedia PWN
liturgia
[gr. leitourgía < leitos ‘publiczny’, érgon ‘czyn’],
w staroż. Grecji w znaczeniu ogólnym służba obywatela na rzecz państwa, w węższym — system świadczeń na rzecz państwa ateńskiego V–IV w. p.n.e., do których byli zobowiązani obywatele i metojkowie;
liturgie dzieliły się na zwyczajne i nadzwyczajne, nakładane w razie wojny; najważniejsze liturgie zwyczajne: architeoria — pokrywanie kosztów poselstwa; choregia — wyposażenie i przygotowanie chórów na igrzyska teatr.; gimnazjarchia — wyposażenie i utrzymanie gimnazjonu; do nadzwyczajnych liturgii należała trierarchia — wyekwipowanie trójrzędowca (okrętu wojennego); w staroż. Egipcie, gł. w okresie rzym. — przymusowe, najczęściej rujnujące, sprawowanie urzędów państw. i miejskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia