euergetyzm
 
Encyklopedia PWN
euergetyzm
[gr. euergétēs ‘dobroczyńca’],
w staroż. Grecji instytucja dobrowolnych — w przeciwieństwie do obowiązkowych liturgii — świadczeń ponoszonych na rzecz wspólnoty obywatelskiej przez członków elity społ. (w epoce hellenistycznej i rzym. także przez królów i cesarzy);
instytucja e. odzwierciedlała 2 fundamentalne cechy cywilizacji polis: z jednej strony brak stałych dochodów, a co za tym idzie brak stałego budżetu państw., z drugiej zaś ducha rywalizacji (agon), który skłaniał zamożnych obywateli do świadczeń na rzecz zbiorowości, dzięki którym wzrastał ich prestiż.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia