trierarchia

Encyklopedia PWN

trierarchia
[gr.],
w staroż. Grecji stanowisko dowódcy okrętu trójrzędowego (triera);
liturgia
[gr. leitourgía < leitos ‘publiczny’, érgon ‘czyn’],
w staroż. Grecji w znaczeniu ogólnym służba obywatela na rzecz państwa, w węższym — system świadczeń na rzecz państwa ateńskiego V–IV w. p.n.e., do których byli zobowiązani obywatele i metojkowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia