lipazy
 
Encyklopedia PWN
lipazy
[gr.],
enzymy należące do klasy hydrolaz — hydrolazy estrów karboksylowych w tłuszczach;
należące do tej grupy enzymy wykazują niską specyficzność substratową w zależności od rodzaju reszt przyłączonych do glicerolu; hydrolizują triglicerydy, odłączając od glicerolu najpierw kwasy tłuszczowe w skrajnych pozycjach, a następnie związany ze środkowym atomem węgla; są to ważne enzymy trawienne, wytwarzane przez trzustkę, wątrobę, ścianę jelita; ich działanie przyspieszają sole kwasów żółciowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia