Liczba leukocytów (białych ciałek krwi) (White Blood Cell, WBC)
 

Liczba leukocytów (białych ciałek krwi) (White Blood Cell, WBC) W osoczu występuje kilka rodzajów komórek należących do układu białokrwinkowego. Różnią się one wyglądem i pełnioną funkcją.

Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) mają jądro składające się z kilku segmentów. W cytoplazmie (wnętrze komórki) występują ziarnistości, w których znajdują się lizozymy, białka kationowe, enzymy (proteazy, lipazy) – biorące udział w rozkładzie sfagocytowanych (wchłoniętych do wnętrza komórki) cząsteczek. Granulocyty są aktywowane przez cytokiny (białka produkowane przez komórki w tkankach i komórkach krwi) i same produkują cytokiny, pobudzające limfocyty B. Granulocyty obojętnochłonne, nazywane mikrocytami, wykazują działanie bakteriobójcze i przejawiają właściwości żerne. Zmniejszenie ich ilości może prowadzić do gwałtownie przebiegających zakażeń.

Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) posiadają w cytoplazmie ziarnistości, w których znajduje się białko działające silnie cytotoksycznie na komórki nowotworowe oraz na pasożyty. W wyniku działania eozynofilów usuwane są produkty reakcji immunologicznej (kompleksy antygen-przeciwciało).

Granulocyty zasadochłonne (bazofile) uczestniczą w reakcjach immunologicznych typu pierwszego (antygeN-Żeagina E). W ich przebiegu zostają uwolnione histamina oraz heparyna, które ułatwiają przechodzenie bazofilów do tkanek, gdzie większość z nich występuje.

Monocyty są komórkami większymi od granulocytów. Zawierają okrągłe bądź bochenkowate jądro komórkowe. Aktywne postaci monocytów, które wykazują dużą ruchliwość i zdolność do fagocytozy (pochłaniania cząstek), nazywane są makrofagami. Główną rolą monocytów jest udział w zapoczątkowaniu reakcji immunologicznej.

Limfocyty występują w trzech postaciach. Limfocyty T stanowią 70% wszystkich limfocytów. Warunkują odpowiedź komórkową. W obrębie tej grupy rozróżnia się limfocyty pomocnicze oraz cytotoksyczne. Limfocyty B (15% wszystkich limfocytów) są zaangażowane w odpowiedź humoralną, polegającą na produkcji przeciwciał. Natomiast limfocyty NK (15% wszystkich limfocytów) to naturalne komórki zabijające.

Kiedy wykonujemy?

1. Ostre i nawracające zakażenia.

2. Monitorowanie leczenia zapalenia.

3. Podejrzenie choroby układowej.

4. Podstawowe badanie oceniające stan zdrowia, przeprowadzenie bilansu.

Materiał do badania: osocze.

Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).

Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.

Normy: w warunkach prawidłowych liczba krwinek białych wynosi od 3,5 do 9,0 x 109/l.

Uwagi: na wynik badania wpływa czas przyjęcia posiłku, natężenie aktywności fizycznej.

Aktualizacja: 2017-01-10

zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia