zapalenie
 
Encyklopedia PWN
zapalenie,
med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
w czasie zapalenia następują zmiany w tkankach (przekrwienie tętnicze, wysięk, rozplem komórek, głównie tkanki łącznej), ból, przyspiesznie procesów przemiany materii, wzrost temperatury, upośledzenie czynności; w zależności od czasu trwania rozróżnia się zapalenie: ostre, podostre i przewlekłe; zmianą uchwytną mikroskopowo są różnego typu nacieki zapalne; zależnie od przewagi zmian określonego typu rozróżnia się zapalenie uszkadzające, wysiękowe i wytwórcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia