licencja
 
Encyklopedia PWN
licencja
[łac.],
rodzaj urzędowego upoważnienia na wykonywanie czynności, której nie wolno wykonywać bez zezwolenia;
w Polsce licencji udziela przeważnie podmiot mający wyłączność na korzystanie z określonego wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego, wyhodowanej odmiany nasion; licencja stanowi też stwierdzenie nabycia umiejętności pozwalających na wykonywanie określonej działalności, np. w prawie lotniczym — uprawnienie do wykonywania przez członków personelu lotniczego określonych czynności i świadectwo kwalifikacji; w prawie wynalazczym licencja oznacza zezwolenie na wykorzystanie opatentowanego wynalazku lub zarejestrowanego wzoru użytkowego na podstawie zezwolenia właściciela patentu (licencja dobrowolna) lub decyzji udzielanej przez Urząd Patentowy, gdy m.in. wykorzystanie wynalazku przez podmiot gospodarczy jest konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia państwa, a właściciel nie godzi się na udzielenie licencji dobrowolnej (licencja przymusowa).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia