lewirat
 
Encyklopedia PWN
lewirat
[łac.],
zwyczajowe prawo małżeńskie zezwalające lub nakazujące wdowie poślubienie brata lub innego bliskiego krewnego zmarłego męża, rozpowszechnione w społeczeństwach plemiennych, zwłaszcza patrylinearnych (patrylinearność);
pierworodny syn zrodzony z tego małżeństwa jest uznany za syna zmarłego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia