kseromorfizm
 
Encyklopedia PWN
kseromorfizm
[gr. xērós ‘suchy’, morphḗ ‘postać’],
bot. zjawisko przystosowania się organizmów roślinnych, kserofitów, do specyficznych warunków (np. na stepach, pustyniach, skałach, solniskach) bytowania w suchym środowisku, do przetrwania długich okresów braku wody lub utrudnieniu przy jej pobieraniu (zasolenie środowiska, u słonorośli);
kseromorfizm przejawia się zespołami cech budowy anatomiczno-morfologicznej: sklerofityzmem (obniżenie transpiracji) u kserofitów i sukulentnością (magazynowanie wody w tkankach) u sukulentów; system korzeniowy jest bardzo rozwinięty (czasem wielokrotnie większy niż nadziemna część rośliny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia