kryzys zadłużeniowy
 
Encyklopedia PWN
kryzys zadłużeniowy,
obciążenie finansów publicznych wysokimi spłatami zadłużenia zagranicznego, ograniczającymi racjonalne wykorzystanie budżetu;
do krajów najbardziej zadłużonych należą (dane z 2000): Brazylia — 237 mld dolarów USA, Rosja — 160 mld dolarów USA, Meksyk — 150 mld dolarów USA, Chiny — 150 mld dolarów USA, Argentyna — 146 mld dolarów USA; Polska zajmuje 11 miejsce na świecie z 64 mld dolarów USA długu; najwyższe wskaźniki obsługi długu (wyrażony w procentach stosunek kosztów obsługi długu do wielkości eksportu) dotyczą Brazylii — 97%, Argentyny 75%, Boliwii — 48%, Peru — 46%; w Polsce wskażnik ten wynosi 23%; największe obciążenie długami zagranicznymi (stosunek długu zagranicznego do PKB wyrażony w procentach) występuje w: Gwinei Bissau 321%, Nikaragui — 283%, Angoli — 270%, Kongu — 254%, Sudanie — 161%, Zambii — 153%; wobec trwającego w tych krajach kryzysu ekonomicznego, nie są one w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia