krwiozastępcze środki
 
Encyklopedia PWN
krwiozastępcze środki,
środki uzupełniające niedobór krwi krążącej w ustroju, podawane, gdy jej ubytek stanowi zagrożenie życia;
stosowane szczególnie w stanach nagłych, gdy nie można podać odpowiednio dobranej krwi; rozróżnia się środki krwiozastępcze zastępujące osocze (pozwalają wyłącznie na zwiększenie objętości krwi) oraz środki krwiozastępcze mające zdolność, podobnie jak krew, przenoszenia tlenu (prawdziwe leki krwiozastępcze, substytuty krwi); w celu zwiększenia objętości krwi są stosowane dekstrany oraz — obecnie rzadko — produkty modyfikacji żelatyny, skrobia hydroksyetylowana i albuminy; substytuty krwi są przedmiotem intensywnych badań; wytwarza się je na bazie hemoglobiny lub in. związków, m.in. perfluorokarbonowych (np. Oxygent, Oxyfluor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia