koszty uzyskania przychodu
 
Encyklopedia PWN
koszty uzyskania przychodu,
ekon. ściśle określone w odpowiednich przepisach pozycje kosztów, które mogą być odjęte przez podatnika od uzyskanych przychodów dla wyznaczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu;
z reguły poszczególne wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w udokumentowanej wysokości, ale występują również inne rozwiązania: procentowe określanie udziału kosztów uzyskania przychodu w osiągniętym przychodzie (w Polsce 20% dla umów zlecenia i umów o dzieło, 50% dla honorariów); określenie kwot ryczałtu, np. za delegacje, przejazdy służbowe; istotnym składnikiem kosztów uzyskania przychodu jest amortyzacja; wysokość odpisów amortyzacyjnych jest kształtowana przez państwo; niektóre państwa dopuszczają przyspieszoną amortyzację, która umożliwia zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a tym samym zmniejsza obciążenia podatkowe przedsiębiorstw; dążenie do zwiększenia kosztów uzyskania przychodu jest nieodłącznym elementem gry, jaką toczą podatnicy z fiskusem, w czym pomagają im wyspecjalizowane firmy doradztwa podatkowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia