korporacja
 
Encyklopedia PWN
korporacja
[łac.],
ekon., prawo zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych wspólnych zadań, uznane przez prawo za osobę prawną;
powstaje z inicjatywy osób, zwanych założycielami, i działa na podstawie statutu; w Polsce cechy korporacji mają np. spółdzielnie, stowarzyszenia, związki rzemieślnicze; wyodrębnia się też korporacje prawa publicznego (np. samorząd terytorialny), których organy dysponują analogicznymi (władczymi) kompetencjami organów państwowych; korporacjami są również niektóre organizacje niemające osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, stowarzyszenie zwykłe) oraz mające osobowość prawną spółki kapitałowe (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia