konsumeryzm
 
Encyklopedia PWN
konsumeryzm
[łac.],
działalność na rzecz ochrony konsumentów i reprezentacji ich interesów wobec producentów dóbr i usług;
celem jest utrzymanie równowagi między producentami, państwem a ostatecznymi odbiorcami dóbr; ochrona konsumentów jest realizowana przez agendy państwowe, organizacje społeczne oraz niezależne społeczne ruchy konsumentów; główne formy konsumeryzmu: antymonopolowe ustawodawstwo, normy bezpieczeństwa produktów dla użytkowników i środowiska, testowanie jakości towarów, ochrona przed skutkami nieuczciwej reklamy i manipulacji świadomością nabywcy, informacja i poradnictwo; konsumeryzm jako ruch społeczny pojawił się wraz z rozwojem masowej konsumpcji i reklamy w 2. połowie XIX w.; łączy w sobie różnorodne nurty: od pomocy klientom w dokonywaniu racjonalnych transakcji handlowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do ruchów reformatorskich, kwestionujących konsumpcyjny charakter współczesnej cywilizacji, wzory konsumpcji i styl życia, oraz występujących z postulatami zwiększenia uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji gospodarczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia