Federacja Konsumentów
 
Encyklopedia PWN
Federacja Konsumentów,
stowarzyszenie zrzeszające polskich konsumentów; założone VII 1981, z siedzibą w Warszawie;
celem działania jest ochrona interesów konsumentów przez: normy regulujące obrót gospodarczy, pomoc prawną, ochronę zdrowia ludności i środowiska naturalnego; Federacja Konsumentów prowadzi działalność edukacyjną (racjonalizacja żywienia, gospodarstwa domowego), informacyjną (testowanie produktów i informowanie o ich jakości), rozjemczą (w sporach między producentami a nabywcami dóbr i usług).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia