kompost
 
Encyklopedia PWN
kompost,
nawóz organiczny uzyskiwany w wyniku częściowego tlenowego rozkładu odpadów gospodarskich lub przem. przez drobnoustroje znajdujące się w tych materiałach lub dodane jako szczepionki;
wyróżniany jest kompost gospodarski i przemysłowy; kompost gospodarski sporządza się z takich odpadów, jak: chwasty, osady ze stawów i rowów, popiół drzewny, fekalia, odpady kuchenne i in.; kompost przemysłowy jest przygotowywany z odpadów przemysłowych i komunalnych, często według konkretnego przepisu, by otrzymać określony skład chemiczny; do kompostu często dodaje się: torf, obornik, mączkę kostną i nawozy azotowe (jeśli kompostowany materiał jest ubogi w azot).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia