kolbuszowska transakcja
 
Encyklopedia
kolbuszowska transakcja,
określenie bezprawnego podziału 1753 ogromnych dóbr ordynacji ostrogskiej przez jej posiadacza J.A. Sanguszkę, między kilkudziesięciu różnych wierzycieli (gł. Lubomirscy, także Czartoryscy, Jabłonowscy, Małachowscy, Potoccy, Sapiehowie);
t.k. wywołała wzburzenie i ostrą walkę polit. rywalizujących ze sobą ugrupowań oraz oddanie ordynacji 1754–58 pod zarząd wyznaczonych przez dwór król. administratorów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia