kauzalizm
 
Encyklopedia PWN
kauzalizm
[łac. causalis ‘przyczynowy’],
pogląd, zgodnie z którym wszelkie zjawiska i zdarzenia można wyjaśnić przez podanie ich przyczynowych związków i współzależności, a nie tylko współwystępowanie lub następstwo zjawisk (É. Meyerson);
także stanowisko uznające powszechną zależność przyczynową między zjawiskami i bytami; kauzalizm można przeciwstawić pozytywizmowi (wg którego nauka bada następstwo bądź współwystępowanie zjawisk a nie ich przyczynową zależność) bądź finalizmowi (wg którego ciąg zjawisk prowadzi do celu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia