finalizm
 
Encyklopedia PWN
finalizm
[łac. finalis < finis ‘koniec’, ‘cel’],
filoz. ogół koncepcji uznających, że obiekty i zjawiska przyrody są celowe i należy wyjaśniać je przez zasadę celowości (tzn. przyjmując, że rozwój ten zmierza do realizacji jakiegoś ostatecznego celu);
wyróżnia się finalizm: metafizyczny, witalistyczny, immanentny i metodologiczny; poglądem przeciwstawnym finalizmowi jest kauzalizm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia