kataklaza
 
Encyklopedia PWN
kataklaza
[gr. katáklasis ‘załamanie’],
geol. proces metamorfizmu dynamicznego zachodzący w zestalonej skale pod wpływem ciśnienia wywołanego przez ruchy tektoniczne;
polega na odkształceniu ziarn minerałów, ich spękaniu i pokruszeniu; nie powoduje znacznego przemieszczenia odłamków ziarn miner. dlatego skały ulegające k. zachowują pierwotną teksturę; najłatwiej ulegają k. skały twarde i kruche, np. granity, gnejsy, kwarcyty; produktem k. jest skała zw. kataklazytem, stanowi odmianę brekcji tektonicznej, złożonej z okruchów (kataklastów) minerałów oraz ocalałej od rozkruszenia skały.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia