kataklazytem

Encyklopedia PWN

skała będąca produktem procesu kataklazy, o teksturze bezładnej;
kataklaza
[gr. katáklasis ‘załamanie’],
geol. proces metamorfizmu dynamicznego zachodzący w zestalonej skale pod wpływem ciśnienia wywołanego przez ruchy tektoniczne;
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia