inżynieria
 
Encyklopedia PWN
inżynieria
[łac. incingere ‘otoczyć miejsce budowlą obronną’, ingenerare ‘tworzyć’],
twórczość techniczna (głównie wynik działalności inżynierów), której wynikiem jest obiekt (prototyp), metoda produkcji (technologia) lub zmiana stanu środowiska.
Pierwotnie inżynieria służyła celom wojskowym (budowa fortyfikacji, maskowanie, wykorzystanie materiałów wybuchowych); w XVIII w. wyodrębniła się inżynieria cywilna, obejmująca budownictwo lądowe (obecnie inżynieria lądowa: budowa dróg, mostów, tuneli itp.) i wodne (obecnie inżynieria wodna); później, wraz z powstawaniem nowych gałęzi przemysłu i gospodarki, wyodrębniły się m.in. inżynierie: mechaniczna, elektryczna, chemiczna, sanitarna (budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków itp.), biomedyczna, dźwięku, wodna, materiałowa, środowiska, ruchu, systemów, genetyczna, oprogramowania. W Polsce terminu inżynieria zaczęto używać w połowie XVII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia