inwersja
 
Encyklopedia PWN
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
mat. w geometrii: przekształcenie punktów płaszczyzny względem ustalonego okręgu (o promieniu r), przy którym każdemu punktowi P leżącemu na półprostej wychodzącej ze środka O okręgu (różnemu od O) przyporządkowuje się taki punkt P′ na tej półprostej, że OP · OP′ = r2;
punkty położone na okręgu są punktami stałymi; punkty PP′ nazywa się symetrycznymi względem okręgu; inwersja jest odwzorowaniem konforemnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia