odwzorowanie konforemne
 
Encyklopedia PWN
odwzorowanie konforemne,
mat. ogólnie — ciągłe odwzorowanie zachowujące kształt figur nieskończenie małych;
w szczególności — takie przekształcenie ciągłe jednej figury geom. płaskiej lub przestrzennej G w drugą G′, które jest wzajemnie jednoznaczne i przy którym każdy kąt między krzywymi wychodzącymi z dowolnego punktu jednej figury jest równy kątowi między obrazami tych krzywych w drugiej figurze; przy odwzorowaniu konforemnym 2 figur na płaszczyźnie żąda się jeszcze, by była zachowana nie tylko wielkość kątów, ale również ich zwrot; najprostszym przykładem odwzorowania konforemnego jest podobieństwo figur; odwzorowania konforemne znajdują zastosowanie m.in. w kartografii i mechanice płynów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia