integraza
 
Encyklopedia PWN
integraza,
genet. enzym kodowany przez niektóre wirusy i transpozony, katalizujący reakcję integracji 2 różnych cząsteczek DNA,
rozpoznaje miejsce integracji w DNA akceptorowym, dokonuje cięć w nim i w DNA wbudowywanym oraz ostatecznie wiąże kowalencyjnie oba rodzaje DNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia