inkorporacja Prus do Polski
 
Encyklopedia PWN
inkorporacja Prus do Polski 1454,
wcielenie do Królestwa Polskiego ziem pruskich i Pomorza Gdańskiego;
14 III 1440 przedstawiciele rycerstwa i miast powołali Związek Pruski; jego Tajna Rada 4 II 1454 wypowiedziała posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego i wywołała powstanie zbrojne — opanowano wszystkie miasta, z wyjątkiem Malborka, Sztumu i Chojnic; na prośbę posłów Związku Pruskiego Kazimierz IV Jagiellończyk 6 III 1454 wydał akt inkorporacji Prus, wypowiedział wojnę Krzyżakom; 15 IV 1454 w Toruniu stany pruskie zaakceptowały wyniki poselstwa; rozpoczęła się wojna trzynastolenia 1454–66.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia