Jan Taszka z Koniecpola
 
Encyklopedia PWN
Jan Taszka z Koniecpola, Jan Koniecpolski, data ur. nieznana, zm. 26 III 1455,
kanclerz koronny;
stronnik i współpracownik bpa Z. Oleśnickiego; dyplomata, wielokrotnie poseł król., m.in. do ces. Zygmunta Luksemburskiego i króla niem. Fryderyka III; zwolennik objęcia tronu węg. przez Władysława III (Warneńczyka), a po 1444 — tronu pol. przez w. ks. litew. Kazimierza Jagiellończyka; wkrótce ściśle związany z królem, filar jego obozu polit., rzecznik inkorporacji Prus przez Polskę i rozprawy zbrojnej z Krzyżakami; oskarżany przez J. Długosza o przyczynienie się do klęski (1454) wielkopol. pospolitego ruszenia w bitwie z Krzyżakami pod Chojnicami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia