iloczyn nieskończony
 
Encyklopedia PWN
iloczyn nieskończony,
mat. wyrażenie b1· b2 · ... · bn · ... , gdzie b1, b2, ... oznaczają liczby rzeczywiste lub zespolone;
i.n. zapisuje się najczęściej w postaci ; iloczyny pn = b1 · b2 · ... · bn nazywają się iloczynami cząstkowymi; jeżeli ciąg p1, p2, ... jest zbieżny do skończonej granicy p ≠ 0, to tę granicę nazywa się wartością i.n., a sam i.n. zbieżnym, co zapisuje się wzorem  = p, np.  = 1/2; jeśli zaś ciąg p1, p2, ... nie jest zbieżny lub dąży do granicy p = 0, to i.n. nazywa się rozbieżnym; np. i.n. (ak ≥ 0) jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy szereg jest zbieżny.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia