hybrydyzacja
 
Encyklopedia PWN
hybrydyzacja
[łac.],
w chemii kwantowej tworzenie kombinacji liniowych orbitali atomowych powłoki walencyjnej danego atomu wieloelektronowego różniących się wartościami pobocznej liczby kwantowej.
Rodzaj hybrydyzacji oznacza się symbolem określającym liczbę i typ orbitali atomowych (orbital), z których utworzono tę kombinację; np. symbol sp3 oznacza utworzenie orbitali zhybrydyzowanych z jednego orbitalu typu s i 3 orbitali typu p; liczba zhybrydyzowanych orbitali danego typu jest równa liczbie orbitali, z których utworzono kombinację liniową. Hybrydyzacja nie odpowiada żadnemu efektowi fizycznemu, jednak umożliwia wyjaśnienie kształtu cząsteczek wieloatomowych, tzn. przewidzenie poprawnych kierunków wiązań chemicznych w tych cząsteczkach w ramach uproszczonej teorii orbitali molekularnych, np. jedynie zastąpienie orbitali walencyjnych atomu węgla czterema orbitalami zhybrydyzowanymi typu sp3, z których każdy może utworzyć orbital molekularny z orbitalem 1s jednego z 4 atomów wodoru pozwala na wyjaśnienie, w ramach takiej uproszczonej teorii, dlaczego wiązania w cząsteczce metanu są skierowane ku wierzchołkom tetraedru.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia