humanizacja pracy
 
Encyklopedia PWN
humanizacja pracy,
polityka społ. program przekształcania procesu i warunków pracy, zwłaszcza w dużych, zmechanizowanych zakładach produkcyjnych, w taki sposób, aby zaspokajała ona potrzeby człowieka wytwórcy i służyła rozwojowi jego osobowości;
realizacja programów humanizacji pracy polega m.in. na: usuwaniu zagrożeń życia i zdrowia pracownika przez ochronę pracy, zmniejszanie wysiłku fizycznego i uciążliwości pracy (ergonomia); wzbogacaniu treści pracy i jej intelektualizacji; łagodzeniu negatywnych skutków automatyzacji (np. scalanie rozdrobnionych czynności produkcyjnych); istota programów humanizacji pracy polega na przezwyciężaniu skutków alienacji pracy przez zmianę jej warunków i treści; wiąże się także z działaniami na rzecz rozwoju partycypacji pracowniczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia