holocen
 
Encyklopedia PWN
holocen
[gr. hólos ‘cały’, kainós ‘nowy’],
dawna nazwa aluwium,
geol. najmłodsza epoka czwartorzędu, obejmująca polodowcowy, współczesny etap historii Ziemi;
rozpoczął się ok. 10 tys. lat temu; także nazwa jednostki chronostratygraficznej obejmującej powstałe w tym czasie kompleksy skalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia