hipotetyzm
 
Encyklopedia PWN
hipotetyzm
[gr.],
antyindukcjonizm, dedukcjonizm,
metodol., naukozn. stanowisko w metodologii nauk empirycznych występujące z krytyką indukcjonistycznej interpretacji tych nauk (indukcjonizm).
hipotetyzm wskazuje na istnienie w naukach empirycznych wielu twierdzeń ogólnych i teorii, których treść i zakres wybiegają znacznie poza stwierdzone fakty i nie dają się dostatecznie uzasadnić przez indukcję; rozwój wiedzy polega na stawianiu hipotez i budowaniu teorii oraz na dedukcyjnym wyprowadzaniu z nich w drodze dedukcji log. konsekwencji, które porównuje się z wynikami eksperymentów i obserwacji; z 2 teorii, przyjętych hipotetycznie dla wyjaśnienia danej dziedziny zjawisk, bliższa prawdy jest ta, która ma więcej potwierdzonych empirycznie konsekwencji prawdziwych, a nie ma konsekwencji fałszywych; inicjatorem hipotetyzmu był K.R. Popper (Logika odkrycia naukowego 1935, wyd. pol 1977).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia