hipotetyczno-dedukcyjny system
 
Encyklopedia PWN
hipotetyczno-dedukcyjny system,
metodol. system dedukcyjny (dedukcja), w którym za aksjomat przyjmuje się jakąś hipotezę;
wywodząc z niej dedukcyjnie zdania, potwierdzalne bądź możliwe do obalenia empirycznie na drodze obserwacji bądź eksperymentu, można wnioskować o prawdziwości bądź fałszywości samej wyjściowej hipotezy; wyniki pozytywne uwiarygodniają ją, negatywne — podważają i kwestionują.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia