hiperdźwięki
 
Encyklopedia PWN
hiperdźwięki,
fale sprężyste o częstotliwości od 109 Hz aż do częstotliwości granicznych (1013–1014 Hz);
częstotliwość hiperdźwięków w danym materiale nie może przekroczyć wartości, przy której długość fali hiperdźwięków jest porównywalna z odległościami między cząsteczkami tego materiału; w ośrodkach przezroczystych i optycznie jednorodnych hiperdźwięki powodują rozpraszanie światła i zmianę jego częstotliwości, tzw. rozpraszanie Brillouina (Mandelsztama–Brillouina).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia