Brillouina rozpraszanie
 
Encyklopedia PWN
Brillouina rozpraszanie, rozpraszanie Brillouina–Mandelsztama,
rozpraszanie światła na fali akustycznych (ultradźwiękowej) rozchodzącej się w ośr. skondensowanym;
światło rozproszone ma mniejszą częst. od światła padającego na ośr., a różnica częst. jest równa częst. fali akustycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia