higiena pracy
 
Encyklopedia PWN
higiena pracy,
polityka społ. gałąź higieny zajmująca się skutkami oddziaływania na człowieka różnych szkodliwych czynników (chemicznych, fizycznych i biologicznych) występujących w środowisku pracy;
higiena pracy ustala normy, uwzględniające ochronę zdrowia zatrudnionych (bezpieczeństwo i higiena pracy); ważnym problemem dla współczesnej higieny pracy jest przeciwdziałanie psychicznemu znużeniu i jednostronnemu wpływowi wykonywanej pracy na organizm człowieka, wynikającemu m.in. z ujemnych skutków mechanizacji produkcji oraz nowego charakteru pracy umysłowej; wchodzi w zakres zainteresowań medycyny pracyergonomii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia