heliosejsmologia
 
Encyklopedia PWN
heliosejsmologia
[gr. hḗlios ‘słońce’, seismós ‘trzęsienie (ziemi)’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział heliofizyki, w którym do badania Słońca wykorzystuje się analizę drgań jego powierzchni wywołanych przez fale akustyczne rozchodzące się we wnętrzu gwiazdy (oscylacje słoneczne);
instrumenty umieszczone na satelicie SOHO (angielskie Solar and Heliospheric Observatory) umożłiwiają pomiary wolne od zakłóceń atmosferycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia