grzech
 
Encyklopedia PWN
grzech,
zło, świadomie oraz dobrowolnie popełnione przez człowieka, wyrażające się w myśli, mowie, czynie, postawie;
istotę grzechu, który narusza ustanowiony porządek w odniesieniu do człowieka, społeczeństwa i świata (kosmos), stanowi złamanie nakazu lub zakazu, ustalonego przez Boga, bóstwo, istotę nadnaturalną; treść i zakres pojęcia grzechu kształtowały się różnie w różnych religiach i w różnych społeczeństwach, np. złamanie tabu (w religiach animistycznych), popełnienie czynu niemoralnego (judaizm, chrześcijaństwo, islam); grzech jest obłożony sankcją kary (doczesnej lub pośmiertnej) i wymaga rytualnego i duchowego oczyszczenia; w chrześcijaństwie jest rozumiany jako świadome i dobrowolne sprzeciwienie się woli Boga, które wymaga nawrócenia i pokuty.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Dürer Albrecht, Adam i Ewa, miedzioryt, 1504.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia