greko-buddyjska sztuka
 
Encyklopedia PWN
greko-buddyjska sztuka,
określenie używane w odniesieniu do sztuki Gandhary oraz Mathury rozwijającej się I–VI w. w północnej części subkontynentu indyjskiego,
pod patronatem dyn. Kuszanów (Kuszanów państwo) i Guptów; sztuk greko-buddyjska łączyła ind., gł. buddyjski repertuar ikonograf. ze stylistycznymi tradycjami gr. i rzym.; wywarła ogromny wpływ na sztukę środkowej i wschodniej Azji.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Budda, posąg Buddy z Gandhary, II w.n.e., Muzeum Narodowe, New Delhifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia