gnicie
 
Encyklopedia PWN
gnicie,
biochem. proces rozkładu złożonych związków organicznych, zachodzący w warunkach beztlenowych, pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych przez pewne drobnoustroje, głównnie bakterie gnilne;
jest jednym z ogniw obiegu pierwiastków w przyrodzie; w procesie gnicia tworzą się związki o przykrym zapachu, jak siarkowodór, skatol, indol; ostatecznymi produktami mineralizacji białek, będącej wynikiem gnicia, są: amoniak, wodór, siarkowodór, azot, dwutlenek węgla i woda.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia