genewska konferencja w sprawie Indochin
 
Encyklopedia PWN
genewska konferencja w sprawie Indochin 1954,
zwołana w celu zakończenia wojny indochińskiej w wyniku uzgodnień 4 mocarstw (Francja, USA, Wielka Brytania, ZSRR) na konferencji w Berlinie I 1954.
21 VII podpisano porozumienie sankcjonujące niepodległość państw indochińskich oraz przewidujące 1956 wybory powszechne w Demokratycznej Republice Wietnamu i Wietnamie Południowym (tymczasowo rozgraniczonych wzdłuż 17 równoleżnika) i zjednoczenie kraju; nad przestrzeganiem porozumienia miała czuwać Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru, złożona z przedstawicieli Indii, Kanady i Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia