gazy cieplarniane
 
Encyklopedia PWN
gazy cieplarniane,
substancje gazowe, których obecność w atmosferze ziemskiej jest gł. przyczyną występowania efektu cieplarnianego;
zalicza się do nich: parę wodną (H2O), ditlenek węgla (CO2), ozon (O3), metan (CH4), freony, tlenki azotu; ich cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie  podczerwieni (promieniowanie termiczne Ziemi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia